VIDEO GEOGRAHPY

Loading...

15 Oktober 2012

SOALAN RAMALAN GEOGRAFI FIZIKAL STPM 2012

Salam..
Selamat belajar kepada semua calon-calon STPM yang ambil papaer geografi fizikal tahun 2012.
Pelajar-pelajar yang dikasihi di  sini saya menuurunkan beberapa tip penting tentang tekanik-teknik bagaimana cara yang paling berkesan untuk  belajar dan menjawab soalan peperiksaan kertas 1 geografi stpm.

1. Pelajar kena faham betul-betul konsep yang dipelajari. Ingat kata kunci setiap konsep. Pelajar tidak mempunyai pilihan kecuali mesti faham betul-betul masksud konsep dan kemudian ingat kata kunci.

2. Faham proses yang terlibat dengan jelas. Jangan menghafal tetapi faham bagaimana proses itu terlibat. 
contoh proses hakisan, proses luluhawa dll. faham betul2 proses tersebut.

3.Faham bagaimana proses itu bertindak dan menghasilkan seseuatu. Contoh bagaimana proses hakisan  mempengaruhi bentuk muka bumi dll

4. Faham perkaitan proses dengan kesan-kesannya terhadap alam Sekitar fizikal dan juga terhadap alam sekitar manusia. 

5. LlIHAT CONTOH-CONTOH JAWAPAN  DI DALAM SKEMA SOALAN-SOALAN TAHUN LEPAS.

6. CALON-CALON TIDAK ADA PILIHAN , CALON-CALON TIDAK BOLEH BERGANTUNG KEPADA SOALAN RAMALAN..NANTI AKAN BUNGKUS. PERBANYAKKAN LATIHAN
MENJAWAB SOALAN.

7. Cara-cara mempraktikkan latihan menjawab :
i. Baca soalan
ii. Faham kehendak jawapan
iii. Cari kata-kata kunci penting
iv. Cuba menambahkan isi dan huraian


INSYA ALLAH A DALAM GEIGRAFI

27 September 2012

SOALAN PERCUBAAN GEOGRAFI FIZIKAL KELANTAN 2012


1     a)  Nyatakan  perbezaan antara ekuinoks dan solstis                                                                    [6]

      b)   Jelaskan  kesan  peredaran bumi terhadap fenomena di permukaan bumi.                           [10]                                                                                                  

      c)  Huraikan pengaruh cahaya matahari terhadap proses-proses dalam sistem hidrolologi.         [9]


2   a) Apakah yang dimaksudkan dengan kejadian gempa bumi?                                                      [5]

     b) Huraikan proses kejadian gempa bumi                                                                                      [10]

     c) Jelaskan lima kesan kejadian gempa bumi terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia                                                                                                                                                      [10]                                                                                                                                                     

3   a)  Apakah yang dimaksudkan dengan hakisan permukaan ?                                                       [3]

     b)  Jelaskan  empat jenis hakisan permukaan                                                                                [8]

     c)  Huraikan   empat faktor yang mengalakkan hakisan permukaan                                             [8]

    d ) Huraikan tiga kesan hakisan permukaan terhadap  alam sekitar.          `                                   [6]


(a) ( i) Apakah yang dimaksudkan dengan profail panjang sungai?                                              [5]

         ( ii) Huraikan  proses pembentukan bentuk muka bumi di peringkat muda sungai.                  [10]                                                                                                           
         ( iii) Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi  tindakan sungai  terhadap aktiviti  manusia.
                                                                                                                                                           [10]

                                                ATAU

4 (b) i) Apakah yang dimaksudkan dengan ombak pembinasa?                                                        [5]

       ( ii) Huraikan tiga  bentuk muka bumi yang terhasil daripada hakisan ombak                            [6]                                                                                                                   
       (iii) Jelaskan tiga kepentingan  bentuk muka bumi hakisan ombak terhadap aktiviti manusia    [6]                                                                                                       
      ( iv) Jelaskan langkah-langkah untuk mengawal hakisan  ombak  di zon pinggir pantai               [8]
                                                                                                                       

5. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan udara?                                                                 [5]

   ( b) i) Lukis gambar rajah pembentukan bayu laut dan bayu darat  .                                               [4]
          ii) Jelaskan proses pembentukan bayu laut dan bayu darat.                                                     [6]

   (c) Jelaskan  kesan pengaruh tiupan angin monsun terhadap aktiviti manusia .                              [10]
                                                                                                                       
6.
Jadual 1 di bawah menunjukkan taburan kerpasan dan sejatan (mm) bagi Stesyen Kaji Cuaca A,  pada tahun 2005.
Jadual 1. Kerpasan dan Sejatan (mm) bagi Stesen Kaji Cuaca A, tahun 2005.

Bulan
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dec
Kerpasan (mm)
86
92
95
98
110
106
94
82
74
62
54
50
Sejatan (mm)
12
20
26
45
78
120
132
100
76
42
32
16

   (a) Berdasarkan jadual 1, hitung ketidakseimbagan air di Stesen Kaji Cuaca A, tahun 2005.        [3] 

   (b) Berdasarkan hasil  pengiraan anda pada soalan a,   lukis graf yang sesuai bagi menunjukkan           

         ketidakseimbangan air di Stesen kaji Cuaca A, tahun 2005 .                                                   [10]

   (c)     i)  Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air positif?                                                [2]

           (ii) Jelaskan lima cara manusia mengatasi masalah ketidakseimbangan air                            [10]                                                                                                                                                      

7.a) Apakah yang dimaksudkan dengan kitar nutrien.?                                                                     [5]
           
   b) Dengan bantuan gambar rajah huraikan proses yang berlaku dalam kitar karbon                     [10]

   c) Jelaskan bagaimana aktiviti manusia mempengaruhi kitar karbon.                                            [10]


8.  Berdasarkan kajian luar yang anda telah jalankan di sesuatu kawasan Bandar

   a) Apakah yang anda faham dengan pencemaran udara.?                                                             [3]

   b) Nyatakan kaedah yang anda gunakan untuk  memmbuat kajian berkaitan pencemaran udara.  [3]                                                                                                       
  c) Sebutkan jenis bahan pencemar udara di kawasan kajian anda                                                    [3]

  d) Huraikan punca-punca pencemaran udara di kawasan kajian anda                                             [8]

  e) Jelaskan bagaimana pencemaran udara boleh mempengaruhi cuaca di kawasan kajian               [8]
                                                                        15 September 2012

BANJIR


Flood Management - Programme and Activities

Attention: open in a new window.

Definition of Flood

Flood can be defined as a body of water, rising, swelling and overflowing land not usually thus covered. Also, overflowing of the bank of a stream, lake or drainage system of water onto adjacent land as a result of storm, ice melt, tidal action and channel obstruction.
flood

Types and Nature of Flood

There are no formal categorizations of floods in Malaysia but is often broadly categorised as monsoonal, flash or tidal floods. In addition, floods are also described based on its location, characteristics, the cause, the timing as to when it occurs and its duration.

Causes of flood

  • Natural Causes of flood: Short, high intensity leads to flash flood, heavy widespread rain leads to land inundation
  • Human Induced floods: Disposal of solid wastes into rivers, sediments from land clearance and construction areas, increase in impervious areas and Obstruction and constriction in the rivers

Flood Prone Area in Malaysia

penisular_fldarea
area_ss

Impacts of flood

  • Positive: Sustaining, enriching and rejuvenating certain sector of biodiversity in the floodplains, replenishes the land with nutrient rich soils and therefore good for agriculture and natural vegetation, clear debris as well as remove sediments from the flooded area, recharges groundwater storage
  • Negative: threaten lives, disrupt social and economic activities and destroy properties, causes distress and recovery can be costly both to individuals and the Government, and deterred new investments in the flood prone area

Estimates of flood damages by State

table_damage

damage

02 Ogos 2012

GEMPA BUMI


Apakah itu Gempa Bumi?
  • Gempa bumi adalah gegaran bumi yang berlaku secara tiba-tiba disebabkan oleh tenaga yang sekian lama tersimpan di dalam batuan bumi tiba-tiba terkeluar.
  • Merupakan hasil pergerakan plat tektonik(iaitu kerak bumi) yang senantiasa bergerak aktif.Kerak bumi berdasarkan teori Plat Tektonik(iaitu terdapat banyak kerak bumi di lapisan atas bumi yang senantiasa bergerak akibat tekanan daripada kawasan mantel-iaitu bahagian dalaman bumi yang sangat panas.
  • Gempa bumi sangat berkait rapat dengan kegiatan gunung berapi,kawasan gunung berapi digelar lingkaran apai pasifik.Maksud yang mudah negara yang mempunyai kegiatan gunung berapi juga merupakan antara negara yang terdedah kepada risiko gempa bumi.Namun begitu terdapat juga negara yang tidak mempunyai gunung berapi tetapi turut terdedah kepada gempa bumi contohnya negara China dan Iran