10 Mei 2012

TUTORIAL BAB 1 2012


TUTORIAL  1: SISTEM BUMI
TARIKH         :

1.    Jelaskan konsep Sistem Alam Sekitar Fizikal.
Sistem alam sekitar fizikal boleh ditakrifkan sebagai_________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

c_______
 
a_________
 
                   
Cube: d_____________
 

Lengkapkan rajah yang mewakili konseptual sebuah sistem

2.    CIRI-CIRI DALAM SESUATU SISTEM
        Kesemua sistem mempuyai ciri-ciri yang hampir sama. Antaranya ialah:-
  1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________
  3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________
  4. __________________________________________________________________________________________________________________________________________
  5. __________________________________________________________________________________________________________________________________________
  6. __________________________________________________________________________________________________________________________________________
  7. __________________________________________________________________________________________________________________________________________
  8. __________________________________________________________________________________________________________________________________________
  9. __________________________________________________________________________________________________________________________________________

JENIS-JENIS SISTEM
1.    Nyatakan ciri-ciri Sistem Terpencil (Isolated Sistem)
a.       ______________________________________________________________________________________________________________________________________
b.      ______________________________________________________________________________________________________________________________________
c.       ______________________________________________________________________________________________________________________________________
d.      ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Sempadan
 
                                     
Rounded Rectangle: Sistem
 Terpencil
 


             Rajah 1.2 Sistem Terpencil
  1. Jelaskan ciri-ciri Sistem Tertutup (Closed Sistem)
a.       ______________________________________________________________________________________________________________________________________
b.      __________________________________________________________________
c.       ______________________________________________________________________________________________________________________________________
d.      ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Sempadan
 
Rounded Rectangle: Sistem 
Tertutup
Tenaga
 
 
       Rajah 1.3 Sistem Tertutup

3.     Jelaskan ciri-ciri Sistem Terbuka (Open Sistem )         
a.       _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b.      _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c.       _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d.      _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e.       _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
f.       _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sempadan Arbitari
 
Rounded Rectangle: Sistem 
Terbuka
 
Rajah 1.4  Sistem Terbuka

TUTORIAL 2: SISTEM BUMI
TARIKH        :

1.    Huraikan pembahagian Sistem Alam Sekitar Fizikal
Sistem Bumi ini dibahagikan kepada empat iaitu Sistem Geomorfologi, Sistem Atmosfera, Sistem Hidrologi, dan Sistem Ekologi.
a) Sistem Geomorfologi adalah mengkaji   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Sistem Atmosfera pula mengkaji  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c) Sistem Hidrologi adalah kajian mengenai _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d) Sistem Ekologi pula satu sistem yang mengkaji  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tiada ulasan:

Catat Ulasan